ชื่อเรื่อง : เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง จำนวน 12 เดือน (1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง