ชื่อเรื่อง : ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

ชื่อไฟล์ : ppw5eqnFri13301.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : H6iuf6sFri13440.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้