ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกองและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ชื่อไฟล์ : nqZasVsMon13147.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกองและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง