องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ซ่อมที่ห้ามทิ้งขยะหน้าวัดจำปา [2 ตุลาคม 2566]
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณคูน้ำนางบุญทัน [2 ตุลาคม 2566]
ตักทรายใส่กระสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันน้ำท่วม บริเวณคูน้ำนางบุญทัน [2 ตุลาคม 2566]
ฉีดพ่นหมอกควันชุมชนริมน้ำวัดจำปาถึงบ้านตาเฉลย หมู่ที่ 1 [2 ตุลาคม 2566]
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำคลองผู้ช่วยปราช [29 กันยายน 2566]
ฉีดพ่นหมอกควัน (เคส ไข้เลือดออก ) แคมป์คนงานที่สร้างศูนย์ดับเพลิงหลังร้านปลายจวัก [29 กันยายน 2566]
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด19 หมู่บ้านเพอร์เฟค [29 กันยายน 2566]
ตรวจร้านสายแฮงค์ เพื่อขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร และใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [29 กันยายน 2566]
ตัดหญ้าหน้าบ้านผู้ช่วยหมู่ที่ 3 ถึงแยกซอยตันหลังโฮมโปร [29 กันยายน 2566]
ปักเสาไฟคลองนายจำลองและติดตั้งสายเมน [29 กันยายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 1 - 10 (ทั้งหมด 1109 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416