× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 089-9124844 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 095-8447005 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 096-8890333,061-3942861, 084-3879553 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง วิสัยทัศน์ " เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวนำ งามล้ำสภาพแวดล้อมดี มิตรไมตรีในทุกสังคม "

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายอนุพงษ์ กันพุ่ม)
นายก อบต.บางขุนกอง
โทร : 089-816-9553
(นายอนุพงษ์ กันพุ่ม)
นายก อบต.บางขุนกอง
โทร : 089-816-9553
สายตรงงานจัดเก็บรายได้ (ภาษี)
folder โทรศัพท์มือภือ 081-753-9553
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการวัด ประชารัฐ พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส. ณ วัดบางไกรนอก [17 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการวัด ประชารัฐ พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส. ณ วัดบางไกรใน [15 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
ลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 7-14 มิถุนายน 2564 [7 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการวัด ประชารัฐ พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส. ณ วัดไทยเจริญ [2 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการวัด ประชารัฐ พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส. ณ วัดจำปา [31 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง [31 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสตรีบางขุนกอง [10 กุมภาพันธ์ 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ เพื่อยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่น วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์โอเค [4 กุมภาพันธ์ 2564]
ผู้โพส : admin
ตักบาตรพระ 108 ประจำปี 2563 [8 พฤศจิกายน 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 [15 กันยายน 2563]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 80 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8


แบบสำรวจความพึงพอใจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 209
เดือนนี้ 12,771
เดือนที่แล้ว 25,228
ทั้งหมด 45,228