× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 089-9124844 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 095-8447005 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 096-8890333,061-3942861, 084-3879553 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง วิสัยทัศน์ " เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวนำ งามล้ำสภาพแวดล้อมดี มิตรไมตรีในทุกสังคม "

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายอนุพงษ์ กันพุ่ม)
นายก อบต.บางขุนกอง
โทร : 089-816-9553
(นายอนุพงษ์ กันพุ่ม)
นายก อบต.บางขุนกอง
โทร : 089-816-9553
สายตรงงานจัดเก็บรายได้ (ภาษี)
folder โทรศัพท์มือภือ 081-753-9553
play_arrow ลักษณะที่ตั้ง
พื้นที่และอาณาเขต
ตำบลบางขุนกอง มีเนื้อที่ประมาณ 6.09 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,806 ไร่ แบ่งเนื้อที่ของแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 พื้นที่ประมาณ 1.39 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 2 พื้นที่ประมาณ 0.71 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 3 พื้นที่ประมาณ 1.18 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 4 พื้นที่ประมาณ 1.50 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 5 พื้นที่ประมาณ 0.54 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 6 พื้นที่ประมาณ 0.76 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อ คลองบางกอกน้อย และตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย


แบบสำรวจความพึงพอใจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 294
เดือนนี้ 12,856
เดือนที่แล้ว 25,313
ทั้งหมด 45,313