องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
play_arrow ลักษณะเศรษฐกิจ
อาชีพ
ปัจจุบันประชากรในตำบลมีอาชีพค้าขาย รับจ้าง รับราชการและทำสวน
หน่วยธุรกิจ
โรงแรม 4 แห่ง ได้แก่ 1 โรงแรม วีซ่า โฮเต็ล หมู่ที่ 1 2 โรงแรม ฟอร์ยูอินน์ หมู่ที่ 2 3 บริษัท ดำรงชัยพาเลซอินน์ จำกัด หมู่ที่ 4 4 บริษัท โรงแรมรอยัล อินน์ 2004 จำกัด หมู่ที่ 4 อพาร์ตเม้น / ห้องเช่า 26 แห่ง ตลาดสด 1 แห่ง ได้แก่ 1 ตลาดสดพระราม 5 ห้างสรรพสินค้า 2 แห่ง ได้แก่ 1 ห้างสรรพสินค้าโฮมโปร ราชพฤกษ์ 2 ห้างสรรพสินค้าเดอะวอล์ค ราชพฤกษ์ โรงงานอุตสาหกรรม 9 แห่ง 1 บริษัท โรงงานน้ำแข็งสาทร-ราชพฤกษ์ หมู่ที่ 1 2 บริษัท อีซูซุ เมโทร จำกัด หมู่ที่ 1 3 บริษัท โรงงานสมุดแสงรุ้ง หมู่ที่ 1 4 บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด หมู่ที่ 1 5 บริษัท พันธุ์รัช เทรดดิ้ง จำกัด หมู่ที่ 2 6 บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด หมู่ที่ 3 7 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หมู่ที่ 6 8 บริษัท เอ็กเซลไดร์ฟ จำกัด หมู่ที่ 6 9 บริษัท เลเธอร์มายน์ จำกัด หมู่ที่ 6 โครงการหมู่บ้านจัดสรร 1 โครงการหมู่บ้านจัดสรรอาภา 2 โครงการหมู่บ้านจัดสรรบิวตี้เฮ้า 3 โครงการหมู่บ้านจัดสรรจิตรณรงค์ 4 โครงการหมู่บ้านจัดสรรสีวลีสาธร – ปิ่นเกล้า 5 โครงการหมู่บ้านจัดสรรรติรมย์ฟิฟท์ 6 โครงการหมู่บ้านจัดสรรดิเอสทานา 7 โครงการหมู่บ้านจัดสรรธาราดี 8 โครงการหมู่บ้านจัดสรรคัสเตอร์วิลล์ 9 โครงการหมู่บ้านจัดสรรวิสต้าปาร์ค – สาธร 10 โครงการหมู่บ้านจัดสรรเดอะซิตี้ พระราม 5 - ราชพฤกษ์ 1 11 โครงการหมู่บ้านจัดสรรเดอะซิตี้ พระราม 5 - ราชพฤกษ์ 2 12 โครงการหมู่บ้านจัดสรรเดอะซิตี้ พระราม 5 - ปิ่นเกล้า 2 13 โครงการหมู่บ้านจัดสรรพร๊อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค 14 โครงการหมู่บ้านจัดสรรชัยพฤกษ์ 15 โครงการหมู่บ้านจัดสรรลัดดารมย์ 1 16 โครงการหมู่บ้านจัดสรรลัดดารมย์ อิลิแกน 2 17 โครงการหมู่บ้านจัดสรรมัณฑนา 18 โครงการหมู่บ้านจัดสรรนันทวัน 19 โครงการหมู่บ้านจัดสรรสัมมากร 20 โครงการหมู่บ้านจัดสรรโนเบิล จีโอ 21 โครงการหมู่บ้านจัดสรรรัชชา – นครอินทร์ 22 โครงการหมู่บ้านจัดสรรนนท์ธารา


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416